Nhà Thầu Phước thành là ai?

đối tác MT Eastmark City quận 9

Dự án căn hộ MT Eastmark City sẽ được xây dựng bởi nhà thầu Phước thành. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về năng lực xây dựng của nhà thầu này. giới thiệu về nhà thầu Phước Thành Công ty Cổ phần Xây dựng Phước Thành (Phuoc Thanh Construction Corporation) là đơn[…]

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Gọi ngay